24/7/09

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Το σχολικό περιβάλλον - Τρόποι παρέμβασης μαθητώνΝα κι ένα άλλο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που έγινε πριν μερικά χρόνια, με βασικό σκοπό να διερευνήσουν οι μαθητές το σχολικό περιβάλλον και να αποκτήσουν μια ιδέα για την πολυπλοκότητα που κάθε περιβαλλοντικό θέμα εμπεριέχει.
Πέρα από τη μελέτη διαφόρων θεμάτων, βασικό κομμάτι της έρευνας ήταν ένα ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν και επεξεργάστηκαν οι ίδιοι οι μαθητές. Περιείχε ερωτήματα σχετικά με διάφορα θέματα του σχολείου, αλλά και κάποιες ερωτήσεις σχετικές με το ρόλο του συλλόγου των καθηγητών και των μαθητικών συμβουλίων στα θέματα αυτά.
Αυτές νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες για τα παιδιά και έδωσε την αφορμή για μια πολύ καλή συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος στο τέλος της χρονιάς (αυτή δυστυχώς δεν έχει καταγραφεί). Εκεί, οι μαθητές με μικρόφωνα περιφέρονταν στην αίθουσα και ρωτούσαν καθηγητές και αντιπροσώπους των μαθητών για ό,τι είχε συζητηθεί προηγουμένως.
Ενδιαφέρον νομίζω έχει και η αξιολόγηση που έκαναν για το πρόγραμμα οι ίδιοι οι μαθητές και που βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες του κειμένου. Πέρα από την ποικιλία των απόψεων που σχετίζονται με τον χαρακτήρα του κάθε μαθητή και τον τρόπο που προσέλαβε τη διαδικασία, εμφανίστηκαν κάποιες απόψεις λίγο - πολύ κοινές.
Μια από αυτές εξέφραζε την απογοήτευσή τους από τη μη ανταπόκριση στις προσπάθειές τους απο τους άλλους μαθητές. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται το θέμα του σχεδιασμού ενός προγράμματος με τρόπο που να μη δημιουργεί υπερβολικές προσδοκίες.
Πάντως, υπήρχαν και πολλές θετικές απόψεις που σχετίζονταν με μια διαδικασία διαφορετική και ενδιαφέρουσα. Πιστεύω πώς η άποψη μιας μαθήτριας που έγραψε "μάθαμε να μη βλέπουμε μονόπλευρα τα πράγματα" είναι αυτό που κάθε καθηγητής τελικά αντιλαμβάνεται ως αμοιβή για τις προσπάθειές του.
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ο βασικός σχεδιασμός του προγράμματος και η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής Β' Λυκείου 'Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών'.

1ο Λύκειο Αγ. Δημητρίου- Π.Ε.- Το σχολικό περιβάλλον - τρόποι παρέμβασης μαθητών

Γεωργία Παπαγεωργάκη
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορεί το εκπαιδευτικό θέμα να είναι τεράστιο και πολύπλοκο και η αντιμετώπισή του να απαιτεί κυρίως πολιτική βούληση. Όμως, ευθύνη υπάρχει σε πολλά επίπεδα.
Μια από τις ευθύνες των εκπαιδευτικών λοιπόν, είναι να παρεμβαίνουν στο βαθμό που μπορούν στην διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί έχουμε εκ των πραγμάτων κάποιο - μικρό έστω - βαθμό αυτονομίας. Ας την εκμεταλλευτούμε.