20/7/09

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: "Διατροφή και Περιβάλλον"

 
Εδώ θα βρείτε ένα αρχείο όπου περιγράφονται συνοπτικά οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Αγίου Δημητρίου πριν κάτι χρόνια.

Το πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο δίκτυο S.E.M.E.P. της UNESCO και πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τις οδηγίες του. Το συγκεκριμένο δίκτυο προτείνει για κάθε χρονιά μια θεματολογία και προμηθεύει τα σχολεία με ορισμένα φύλλα εργασίας. Μπορεί τα θέματα να είναι γενικά, να μην αφορούν το στενό περιβάλλον των μαθητών (αφορούν περισσότερο περιβαλλοντικά θέματα παρά περιβαλλοντικά προβλήματα) και ως εκ τούτου να μην προσεγγίζονται με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος, όμως οι προτάσεις αυτές, πέρα από την προφανή τους αξία όσον αφορά στην ενασχόληση των μαθητών με θέματα περιβάλλοντος, έχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία:

1ον: Προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια σε όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν την εμπειρία ή την θεωρητική κατάρτιση γύρω από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
2ον: Τα πολλά φύλλα εργασίας αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων


1ο Λύκειο Αγ. Δημητρίου - Π.Ε. - Περιβάλλον και Διατροφή

Γεωργία Παπαγεωργάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορεί το εκπαιδευτικό θέμα να είναι τεράστιο και πολύπλοκο και η αντιμετώπισή του να απαιτεί κυρίως πολιτική βούληση. Όμως, ευθύνη υπάρχει σε πολλά επίπεδα.
Μια από τις ευθύνες των εκπαιδευτικών λοιπόν, είναι να παρεμβαίνουν στο βαθμό που μπορούν στην διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί έχουμε εκ των πραγμάτων κάποιο - μικρό έστω - βαθμό αυτονομίας. Ας την εκμεταλλευτούμε.