21/4/11

Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών - Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Ερευνητικές Εργασίες: "Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον - στον Άγιο Δημήτριο"


Το φετινό πρόγραμμα του σχολείου έγινε στα πλαίσια του διεθνούς δικτύου "Young Reporters for the Environment". Πραγματοποιήθηκε και πάλι 'μέσα' στο μάθημα "Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών" και υπάρχει στον ακόλουθο ιστότοπο:

    'Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον - στον Άγιο Δημήτριο' 


Ο ένας λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το θέμα ήταν ότι ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί ! (δεν χρειάζεται χρήματα, υλικά, κατασκευές, μακρυνές εξορμήσεις).
Ο άλλος ότι όλοι οι μαθητές έπρεπε να ασχοληθούν με κάποιο θέμα, ανέλαβαν δηλαδή μια ερευνητική εργασία.
Η σχολική ομάδα αποτελείτο απο τα δύο τμήματα της Β΄ Λυκείου που είχαν επιλέξει το μάθημα Αρχές περιβαλλοντικών Επιστημών, με συνολικά 38 μαθητές.

Οι μαθητές σε μικρές ομάδες δύο έως τεσσάρων ατόμων έκαναν έρευνες και έγραψαν ρεπορτάζ για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα της πόλης όπου ζουν. Τα θέματα αφορούσαν κυρίως το αστικό περιβάλλον, αφού πρόκειται για προάστιο – περιοχή της Αθήνας. Έτσι, μελέτησαν ένα μικρό ρέμα του δήμου, την επάρκεια του δήμου σε παιδικές χαρές, σε αθλητικούς χώρους, σε πάρκα, το ενεργειακό κόστος του ηλεκτροφωτισμού, την καθαριότητα και την ανακύκλωση των σκουπιδιών, την δυνατότητα για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, τους παρατημένους χώρους κ.λ.π.
Οι πηγές τους ήταν το διαδίκτυο και βιβλία γενικών γνώσεων, όπως του μαθήματος αλλά και η επιτόπου έρευνα, η φωτογράφιση, οι συνεντεύξεις με κατοίκους, η διενέργεια μικρών ερευνών και δημοσκοπήσεων.

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν το να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά συγχρόνως η συνεργασία μέσα σε μικρές ομάδες, και η ενασχόληση με κοντινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Με τον τρόπο αυτό ο όρος ‘περιβαλλοντικό πρόβλημα’ δεν παραμένει κάτι μακρινό αλλά γίνεται κάτι που τους αφορά άμεσα.

Ως προς τα αποτελέσματα του προγράμματος τώρα:
Περίπου οι τρεις στους τέσσερις μαθητές παρουσίασαν αξιόλογες εργασίες. Αυτοί ασχολήθηκαν με όρεξη με το θέμα τους.
Υπήρχε η τάση βέβαια να επιλέγουν τα συνηθισμένα - σκουπίδια κ.λ.π. -  αλλά μετά από συζήτηση πολλοί βρήκαν και άλλα πολύ πιο ενδιαφέροντα και πρωτότυπα θέματα.
Η συνεργασία με τη φιλόλογο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σε πολλές περιπτώσεις είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Από το σεμινάριο γραφής ρεπορτάζ, έως τις διαδοχικές διορθώσεις των άρθρων μαζί με τα παιδιά.

Τέλος, πιστεύουμε ότι η όλη διαδικασία είναι και ένα καλό παράδειγμα πραγματοποίησης 'ερευνητικών εργασιών', όρος που τώρα τελευταία μπήκε στην 'εκπαιδευτική μας Λυκειακή ζωή' και φοβίζει πολλούς από εμάς....  Χωρίς φυσικά να το ξέρουμε από τον Σεπτέμβριο που το προγραμματίσαμε, αποδείχθηκε ότι η δομή του προγράμματος ήταν η πλεόν κατάλληλη ως υποστηρικτικό πλαίσιο για τις περίφημες ερευνητικές εργσίες :
  • Οι ερευνητικές εργασίες έγιναν στα πλαίσια 'μαθήματος', υπήρχαν συγκεκριμένες ώρες στο πρόγραμμα γι  αυτές, έγιναν από μικρές ομάδες μαθητών και αναρτήθηκαν και στο διαδίκτυο!
  • Υπήρχε επίσης η δυνατότητα για να παρακολουθούμε την πρόοδο της κάθε ομάδας καθώς  αυτή παρουσιάζονταν στην τάξη κάθε τόσο και να αξιολογούμε τη συμβολή του κάθε μαθητή τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας όσο και στο τελικό αποτέλεσμα.
  • Παρόλο που για τις εργασίες των παιδιών δόθηκε το χρονικό περιθώριο όλης της σχολικής χρονιάς, από την εμπειρία μας πιστεύουμε ότι κάλιστα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα στη διάρκεια ενός τετραμήνου - και μιλάμε για τις πιο ολοκληρωμένες.
  • Επίσης, αν εξαιρέσουμε τα γενικά θέματα (π.χ. ανακύκλωση) δραστηριότητες όπως: οι φωτογραφίες της γειτονιάς, τα τηλέφωνα που γίνονταν από το σχολείο, η καταμέτρηση των αυτοκινήτων που περνούσαν από το δρόμο του σχολείου κ.λ.π. εγγυώνται την αξιοπιστία των ερευνών, φυσικά σε επίπεδο μαθητικών δραστηριοτήτων.
  • Τέλος, ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια-δύο από αυτές και στα Αγγλικά για να τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του δικτύου.

Γ. Παπαγεωργάκη       -   Φυσικός
Λ. Μαρματσούρη         -   Φυσικός
Ε. Οικονομοπούλου    -   Φιλόλογος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορεί το εκπαιδευτικό θέμα να είναι τεράστιο και πολύπλοκο και η αντιμετώπισή του να απαιτεί κυρίως πολιτική βούληση. Όμως, ευθύνη υπάρχει σε πολλά επίπεδα.
Μια από τις ευθύνες των εκπαιδευτικών λοιπόν, είναι να παρεμβαίνουν στο βαθμό που μπορούν στην διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί έχουμε εκ των πραγμάτων κάποιο - μικρό έστω - βαθμό αυτονομίας. Ας την εκμεταλλευτούμε.