4/9/09

Διδακτική μέθοδος για την Οικονομία Α' Λυκείου

 
Στο 1ο Λύκειο του Αγ. Δημητρίου Αττικής εφαρμόζουμε από την προηγούμενη σχολική χρονιά στο μάθημα Αρχές Οικονομίας Α' Λυκείου μια διδακτική μέθοδο που βασίζεται στη συμμετοχή των μαθητών και την μετατροπή της τάξης σε κοινωνία όπου συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα παρόμοια με εκείνα της πραγματικής ζωής. Πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή αυτή θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα...  
                                                  'Μαγικό κουτί'


Τριγάζης Πολυνείκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορεί το εκπαιδευτικό θέμα να είναι τεράστιο και πολύπλοκο και η αντιμετώπισή του να απαιτεί κυρίως πολιτική βούληση. Όμως, ευθύνη υπάρχει σε πολλά επίπεδα.
Μια από τις ευθύνες των εκπαιδευτικών λοιπόν, είναι να παρεμβαίνουν στο βαθμό που μπορούν στην διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί έχουμε εκ των πραγμάτων κάποιο - μικρό έστω - βαθμό αυτονομίας. Ας την εκμεταλλευτούμε.