25/5/11

Ρενέ Μαγκρίτ, το παράδοξο στην τέχνη

Μάθημα: 
Φιλοσοφία
 
Δραστηριότητα: 
 
 
Οι φιλόσοφοι δίνουν ακριβές νόημα στην έννοια του παράδοξου:
Το παράδοξο προκύπτει όταν, για την καθεμία από δύο αντιφατικές προτάσεις, υπάρχει εξίσου καλή απόδειξη.
Τα παράδοξα αποκαλύπτουν ελλείψεις στον συμβολισμό μας, και συχνά αντανακλούν τη σύγκρουση μεταξύ δύο συμβάσεων που δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
Στoυς πίνακες του Μαγκρίτ, η οπτική και η γραπτή αναπαράσταση συχνά εκπέμπουν αντιφατικά σήματα.


Οι μαθητές ζωγραφίζουν τους πίνακες του Μαγκρίτ και συζητούν για το παράδοξο, την πραγματικότητα, την αναπαραγωγή της και την αμφισβήτησή της, για όρια, συνειρμούς και συμβολισμούς......... από τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης του 1ου ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου

και την φιλόλογο Ελένη Οικονομοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορεί το εκπαιδευτικό θέμα να είναι τεράστιο και πολύπλοκο και η αντιμετώπισή του να απαιτεί κυρίως πολιτική βούληση. Όμως, ευθύνη υπάρχει σε πολλά επίπεδα.
Μια από τις ευθύνες των εκπαιδευτικών λοιπόν, είναι να παρεμβαίνουν στο βαθμό που μπορούν στην διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί έχουμε εκ των πραγμάτων κάποιο - μικρό έστω - βαθμό αυτονομίας. Ας την εκμεταλλευτούμε.